Formül alana türü ile diğer alanları bir denklemde kullanarak yeni bir 'hesaplanan alan' oluşturabiliriz.

Bir formül oluşturmadan önce sonuçların işleneceği alan türünü seçmeliyiz; metin, numara, tarih, boolean, website linki veya para birimi türünde olabilir. Alan türünü seçtikten sonra 'Formül Ekle' kısmına tıklayarak formülümüzü oluşturmaya başlayabiliriz. Açılan listede alanlarımızı, işlem çeşitlerini ve belirli operatörleri görebiliriz. Bir formül seçilen bir alan ile veya MIN(), MAX(), COUNT() benzeri operatörler ile başlayabilir.Örnek - 1
Sosyal medya yönetimi uygulamamızda gönderi metinlerinin karakter sayısını otomatik hesaplamak ve platformlara uygun hale getirebilmek istiyoruz. 'Karakter Sayısı' diye yeni bir alan oluşturup formül ile hesaplayacağız:

Kullanacağımız formül: LEN( {{ Metin }} )Örnek - 2
Yine sosyal medya yönetimi uygulamamızda gönderilerimizin paylaşım tarihleri bulunuyor. Yayın tarihinden 3 gün öncesi için tasarımcımıza görseli hazırlaması için 'Tasarım Teslim Tarihi' belirlemek istiyoruz. Alan türü olarak Tarih seçeceğiz.

Kullanacağımız formül: {{Paylaşım Tarihi}} - 3İşlemler, Operatörler

And: girilen işlemler boolean alan türüne dönüştürülür. girdilerin ikisi de doğru ise sonuç doğru (true) olur.
Ör: 3>2 and 2>1

Or: girilen işlemler boolean alan türüne dönüştürülür. girdilerden bir tanesi doğru ise sonuç doğru (true) olur.
Ör: 3>2 or 1>2

Not: eğer girdi belirtilen değere eşit değilse sonuç doğru çıkar

Equal: ( eğer girdiler birbirine eşitse sonuç doğru çıkar

Not Equal: (!=) eğer girdiler birbirine eşit değilse sonuç doğru çıkar

GreaterEqual: (>=) eğer ilk girdi ikinciye eşit veya ikinciden büyükse sonuç doğru olarak çıkar

GreaterThan: (>) eğer ilk girdi ikinciden büyükse sonuç doğru olarak çıkar

LessEqual: (<=) eğer ilk girdi ikinciye eşit veya ikinciden küçükse sonuç doğru olarak çıkar

LessThan: (<) eğer ilk girdi ikinciden küçükse sonuç doğru olarak çıkar.

Plus:

Minus:

Multiply:

Divide:

Mod:

Power:

Month:

Month Name:

Short Month Name:

Now:

Today:

Year:

Pad Left :

Pad Right:

Pi :

Rigth:

Array() :

Operand Count() :

Average() : girilen sayıların ortalamasını çıkarır
Kullanım: avg(1, 2, 3, 4, 5) or avg(@(1, 2, 3, 4, 5))

Round() :** ondalıklı sayıların seçilen basamak sayısına yuvarlanmış halini çıkarır
Kullanım: Round(1.2323) = 1 , Round(4.2312321, 2) = 4.23

Coalesce() : Girdilerden ilk null (boş) olmayanı seçer
Kullanım: Coalesce(null, 1, 2, 3) sonucu 1 çıkar

Create Date() : numaralardan tarih alan türü oluşturur.
Kullanım: CreateDate(2018, 1, 31)

Date() : Girdileri tarih alan türüne dönüştürür. Önce metne çevirip sonrasında date-time formatı içine ekler

Format() : Bir metin ve C# format girdisi ile metnin formatını değiştirir

If() : ilk girdinin doğru veya yanlış olmasına göre farklı sonuçlar çıkarır
Kullanım: if( 3 > 2, "OK", "No")

Is Blank() : girdinin boş olup olmadığını kontrol eder

Left() : girilen metinden bir kesit alır, metnin başından itibaren girilen sayıda karakter ile.
Kullanım: Left("test", 1) formülü sonucunda "t" sonucu çıkar

Len() : girilen metnin uzunluğunu, karakter sayısı olarak verir. sayılardaki karakterleri de sayar.
Kullanım: Len(metin)

Max(): girdiler arasından en büyük sayıyı seçer
Max(numara1, [numara2], ...)

Min() : girdiler arasından en küçük olan sayıyı seçer
Min(numara1, [numara2], ...)
Bu yazı size yardımcı oldu mu?
İptal etmek
Teşekkürler!