Webhooks

Workiom Webhooks diğer uygulamalar ile ver alışverişi sağlamanın yollarından birisidir.

Chat icon
Transcript

Workiom Webhooks diğer uygulamalar ile ver alışverişi sağlamanın yollarından birisidir. Muhasebe uygulamanıza faturanın gönderilmeye hazır olduğunu bildirmenizi veya Slack kanalına Workiom formları ile yeni bir geri bildirim gönderildiğini paylaşmanızı sağlayabilir. İş akışınıza uygun kullanım senaryoları oluşturabilir ve kullandığını diğer uygulamalar ile bağlantı sağlayabilirsiniz.

Webhooks nasıl kullanılır?

Workiom API kullanımı ile Webhooks oluşturabilirsiniz.
Kaynaklar:
API endpoint : https://api.workiom.com
Nasıl entegrasyon oluşturabileceğinizin örneği : Workiom API with Pabbly Workflow,

Event Type:
Set: eventType: 0; (When Record created)eventType: 1; (When Record Updated)

Workiom APIs:

1. Create Subscription

curl -X POST "https://api.workiom.com/api/services/app/WebhookSubscription/AddSubscription" -H "accept: text/plain" -H "Content-Type: application/json-patch+json" -H -H "X-API-KEY={UP6tlj+kHsBCgkUcK/2xd1dB7NACAf64UU1WNsn7niYTjILq29+7/7h5rrAl1zyNGoO3uI1O8MeibOThuy5gk8gmMIVd308n1UhVQXWlGLg=}" -d "{ "appId":"{You can find it from your tenant url}", "listId":"{You can find it from your tenant url}", "name":"{Give a name }", "isActive":true, "webHook":"{The URL that will be triggered}", "eventType":0, "id":"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"}"

2. Get All Subscriptions

​/api​/services​/app​/WebhookSubscription​/GetAllSubscriptions

Örnek

curl -X GET "https://api.workiom.com/api/services/app/WebhookSubscription/GetAllSubscriptions" -H "accept: text/plain" -H "X-API-KEY={Your API Key}"

To get all subscriptions already configured in your tenant with your account.

3. Get Subscription
​/api​/services​/app​/WebhookSubscription​/GetSubscription

Sample

curl -X GET "http://api.workiom.club:7777/api/services/app/WebhookSubscription/GetSubscription?subscriptionId=(your subscriptionId)" -H "accept: text/plain" -H "X-API-KEY={Your API Key}"

To get a subscription already configured in your tenant with your account.

4. Delete Subscription
/api/services/app/WebhookSubscription/DeleteSubscription

Sample

curl -X DELETE "http://api.workiom.com/api/services/app/WebhookSubscription/DeleteSubscription?subscriptionId=(Your Subscription Id)" -H "accept: */*" -H "X-API-KEY={Your API Key}"

To Delete a subscription from your tenant with your account.

4. Update Subscription
/api/services/app/WebhookSubscription/UpdateSubscription

Sample

curl -X PUT "http://api.workiom.com/api/services/app/WebhookSubscription/UpdateSubscription" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json-patch+json" -H "X-API-KEY={Your API Key}" -d "{"appId\":\"Your App Id\","listId\":\"Your List Id\","name\":\"Use a name\","isActive\":true,"webHook\":\"The URL that will be triggered","eventType\":1,"id\":\"Subscription Id"}"

To update a subscription already configured in your tenant with your account.