Formül

Formül alana türü ile diğer alanları bir denklemde kullanarak yeni bir 'hesaplanan alan' oluşturabiliriz.

Chat icon
Transcript

Bu yazımızda formüllerle alakalı:

Formül alana türü ile diğer alanları bir denklemde kullanarak yeni bir 'hesaplanan alan' oluşturabiliriz.

Bir formül oluşturmadan önce sonuçların işleneceği alan türünü seçmeliyiz; metin, numara, tarih, boolean, website linki veya para birimi türünde olabilir. Alan türünü seçtikten sonra 'Formül Ekle' kısmına tıklayarak formülümüzü oluşturmaya başlayabiliriz. Açılan listede alanlarımızı, işlem çeşitlerini ve belirli operatörleri görebiliriz. Bir formül seçilen bir alan ile veya MIN(), MAX(), COUNT() benzeri operatörler ile başlayabilir.Örnek - 1
Sosyal medya yönetimi uygulamamızda gönderi metinlerinin karakter sayısını otomatik hesaplamak ve platformlara uygun hale getirebilmek istiyoruz. 'Karakter Sayısı' diye yeni bir alan oluşturup formül ile hesaplayacağız:

Kullanacağımız formül: LEN( {{ Metin }} )Örnek - 2
Yine sosyal medya yönetimi uygulamamızda gönderilerimizin paylaşım tarihleri bulunuyor. Yayın tarihinden 3 gün öncesi için tasarımcımıza görseli hazırlaması için 'Tasarım Teslim Tarihi' belirlemek istiyoruz. Alan türü olarak Tarih seçeceğiz.

Kullanacağımız formül: {{Paylaşım Tarihi}} - 3

Mantıksal İşlemler (Boolean)

                                                                                                                                                                                                                
operatör açıklama örnek
and girilen iki işlem de doğru ise, sonuç doğru olur 3>2 and 2>1  , Sonuç = doğru
{{Fiyat}} > 1000 and {{Maliyet}} < 800
or girilen işlemlerden en az biri doğru ise, sonuç doğru olur 3< 2 or 4<5  , Sonuç = doğru
{{Fiyat}} < 1000  or  {{Maliyet}} >800
! sonrasında girilen bilgi doğru değilse, sonuç doğru olur !IsBlank(“Metin”) 
= girilen iki değer birbirine eşitse, sonuç doğru olur {{Fiyat}} = 1000
<> girilen iki değer birbirine eşit değilse sonuç doğru olur{{Fiyat}} <> 1000
> ilk girilen değer , sonra girilen değerden büyükse, sonuç doğru olur {{Fiyat}} > 1000
< ilk girilen değer , sonra girilen değerden küçükse, sonuç doğru olur{{Fİyat}} < 1000
>= ilk girilen değer , sonra girilen değerden büyükse veya ona eşitse, sonuç doğru olur {{Fiyat}} >= 1000
<= ilk girilen değer , sonra girilen değerden küçükse veya ona eşitse, sonuç doğru olur{{Fiyat}} <= 1000

Mantıksal Fonksiyonlar

                                                           
fonksiyon açıklama örnek
IF(mantıksal_argüman, ilk_sonuc, ikinci_sonuc)  Mantıksal argüman doğru ise ilk sonucu, yanlış ise ikinci sonucu gösterir IF(NOW() > {{Toplantı_tarihi}}, “Toplantı bitti”, “Toplantı planlandı” )
IF(AND(logical1, logical2), return_if_true, return_if_false) 
IsBlank(alan_degeri) Girilen alanın karşılığı boşsa, sonuç doğru (boolean) olur.  Null, boş metin, sadece boşluk olması sonucu doğru çıkarır.isblank(\"\")  :  Sonuç = doğru
isblank(\"  \")  :   Sonuç = doğru
isblank(\" a \")  :   Sonuç = yanlış
isblank(null)  :   Sonuç = doğru

Sayısal İşlemler

                                                                                                                                               
operatör açıklama örnek
+ iki değerin toplamını verir {{Maliyet}} + {{Kargo Ücreti}}
- İki değerin farkını verir {{Fiyat}} - {{Maliyet}}
multiply Multiply two numeric values {{Adet}} * 3
/ ilk değerin ikinci değere bölünmesinin sonucunu verir {{Toplam Fiyat}} / 2
% İlk değerin ikinci değere bölümünden kalanı verir{{Mesafe}} % 1000
^ Üslü sayıya çevirir{{Adet}} ^ 2


Sayısal Fonksiyonlar

                                                                                                                                               
fonksiyon açıklama örnek
AVG(sayı1, sayı2, sayı3)  girilen sayısal değerlerin ortalamasını verir. avg(3, 4, 5 )  :  sonuç = 4
avg(null, 4, 5 )  :  sonuç = 4.5
avg(0, 4, 5 )  : sonuç = 3
MAX(sayı1, [sayı2, ...]) girilen sayısal değerlerden en büyük olanı verir.MAX(990, 1000) = 1000
MAX( {{Fiyat}}, 1000)  eğer fiyat 1000'den büyükse fiyatı verir, küçükse sonuç 1000 olur.
MIN(sayı1, [sayı2, ...]) girilen sayısal değerlerden en küçük olanı verir.MIN(990, 1000) = 990
MIN( {{Fiyat}}, 1000)  eğer fiyat 1000'den küçükse fiyatı verir, büyükse sonuç 1000 olur.
SUM(sayı1, [sayı2, ...]) girilen sayısal değerlerin toplamını verir. SUM(30, 20, 10) = 60
ROUND(sayı, haneler)  Ondalık sayıları yuvarlayarak belirtilen hane sayısına getirir.ROUND(4.23121, 2) = 4.23
COALESCE(operand1, operand2, operand3...) Girilen alanlardan ilk boş(null) olmayanı verir. COALESCE(null, null, 1, 2, 3,)  = 1

Metinsel İşlemler

                                      
operatör açıklama örnek
+  (artı) Girilen metinleri birleştirir veya numara, tarih gibi diğer alan türlerini metne ekleyerek sonuç olarak metin verir.{{İsim}} + {{Soyisim}}
“Merhaba” + {{İsim}}
“Kalan süre: ” + {{Kalan Süre}} 
{{Proje Adı}} + “ - “ + {{Başlangıç Tarihi}}

Metinsel Fonksiyonlar

                                                                                                     
fonksiyon açıklama örnek
LEN(metin) Metindeki karakter sayısını verir. LEN( {{Açıklama}} ) 
LEFT(metin, sayı)  Metnin başındaki belirtilen sayıda karakteri ayrı metin olarak verir.LEFT(“Merhaba Dünya” , 3)  = “Mer”
Text(sayı) Numerik bir alanı metne dönüştürür.{Text(1)  :   Sonuç = "1"
ToNumber(metin) Metin alanını numerik bir alana dönüştürür.toNumber(\"44\")  :   Sonuç = 44

Tarih ve Saat Fonksiyonları

                                                                                                                                                                                                                
fonksiyon açıklama örnek
Now()  Bugünün tarihini verir, AddTime seçeneği işaretlenmişse saat bilgisini de ekler. Now() - {{Başlangıç Tarihi}}
Month(tarih) Girilen tarihin ayını sayı olarak verir. month(\"2015-5-1\")  :  Sonuç = 5)]
MonthName(sayı) Girilen sayıya karşılık gelen ayın ismini verir.(İngilizce olarak) MonthName(1)  : Sonuç = “January”
MonthName(6)  : Sonuç = “June”
ShortMonthName(sayı) Girilen sayıya karşılık gelen ayın ismini kısaltarak verir.(İngilizce olarak) ShortMonthName(1)  :  Sonuç = "Jan"
Year(tarih)  Girilen tarihin yılını sayı olarak verir. Year(\"2015-1-1\")  :   Sonuç = 2015
Format(Date(tarih_değeri), yeni_format) Girilen tarih değerini belirtilen formata dönüştürür. Format(Date(\"2015-2-10\"), \"yyyy-MM-dd\")  :   Sonuç = "2015-02-10"
Format(CreateDate(yıl, ay, gün), tarih_formatı) Girilen yıl, ay , gün bilgilerini belirtilen tarih formatına dönüştürür.Format(CreateDate(1985, 5,27), \"yyyy-MM-dd\")   :   Sonuç = "1985-05-27"
SubtractDate(tarih1), tarih2)) İki tarih değeri arasındaki farkı gün sayısı olarak verir.SubtractDate(\"2015-2-10\", \"2015-2-4\")   :   Sonuç = 6
SubtractDate(CreateDate(2020, 1, 4), CreateDate(2020, 1, 1))   :   Sonuç = 3
SubtractTime(tarihsaat1, tarihsaat2)İki tarih-saat değeri arasındaki farkı dakika sayısı olarak verir.SubtractTime(\”2015-2-10 11:15:00\”, \”2015-2-10 10:14:00\”)   :   Sonuç = 61
SubtractTime(CreateDate(2020, 1, 1, 11, 15, 0), CreateDate(2020, 1, 1, 10, 14, 0))   :   Sonuç = 61