Formül

Formül size verilerinizi şekillendirebileceğiniz araçlar ile yüksek derece bir esneklik sağlayan oldukça esnek bir alandır.

Chat icon
Transcript

Formül Alanı Oluşturma

 • Herhangi bir listenizde Alanlar bölümüne tıklayın

 • + Yeni Alan Ekle seçeneğine tıklayın

 • Bir Alan Adı belirleyin

 • “Alan Türü” kısmından aşağıya inin ve “Formülü” seçin

  • Bundan sonra çıkış alanı gerekmekte. Her çıktı alanı farklı fonksiyonlarda işe yarar

  • En son olarak fonksiyonu oluşturabilirsiniz

Fonksiyon Oluşturma

 • Sol alttaki f(x) ikonu ile listedeki alanların olduğu bir listeye ulaşabilirsiniz.

 • Alanı seçmek için kaydırabilir veya seçenekleri azaltmak için alan adını yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Örneğin {{Başlangıç Tarihi}} alanını arıyorsanız Başlangıç Tarihi şeklinde yazıldığında bu alan karşınıza çıkacaktır.

Kullanıcılar

 • Kullanıcı listesini görmek isterseniz @ butonuna tıklayabilirsiniz

 • Kullanıcıyı seçmek için kaydırabilir veya seçenekleri azaltmak için alan adını yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Belirlediğiniz kullanıcının ismi şu şekilde gözükecektir @Barış Taşdemir

Ayarlar

 • Eğer bir statik liste veya durum alanı ile çalışıyorsanız # ikonu ile ayarları görebilirsiniz.

 • Seçenek seçmek için kaydırabilir veya seçenekleri azaltmak için yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Statik liste veya durum seçeneği örnek olarak şu şekilde görünecektir: #Yapılıyor#

Fonksiyonlar

 • Sol alttaki f(x) ikonu ile fonksiyonların olduğu bir listeye ulaşabilirsiniz.

 • Fonksiyonu seçmek için kaydırabilir veya seçenekleri azaltmak için fonksiyon adını yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Örneğin Şimdi için kullanılan formülü kullanmak isterseniz Now() şeklinde görünecektir.

Fonksiyon Türleri

Metinsel İşlemler

 • Fonksiyonları kullanmadan önce şunları bilmeniz gerekmektedir:

 • Eğer bir alan alanı tanımlayacak iseniz bunu başına ve sonuna iki süslü parantez gelecek şekilde yazmanız gerekmektedir. {{Alan Adı}} şeklinde gözükecektir

 • Alanda görünmesini istediğiniz bir yazı yazıyorsanız başına ve sonuna tırnak işareti koymanız gerekmektedir. “Bu bir yazıdır” şeklinde gözükecektir

 • Eğer çıkış alanı olarak metin seçerseniz tüm alan türlerini metine çevirebilirsiniz

İsim

İşlev

Nasıl Kullanılır

Örnekler

Sonuç

Birleştirme

Bir çok yazıyı tek bir alanda birleştirebilir iki farklı şekilde kullanılabilir 

Concat([Yazı 1],[Yazı 2],...,[Yazı n])

Concat({{Ad}},” ”,”Soyad”)

Efe Ayaz

Uzunluk

Kelimenin harf sayısını hesaplar.

Len([Metin])

Len(”Ahmet”)

5

Len({{Ad}})

* Örnekte ad alanı “Ahmet” olan bir değer içindir

5

Sol

Bir yazının solundan itibaren yazdığınız sayı kadar karakter verir.

Left([Yazı],[Karakter sayısı])

Left(”Ahmet”,3)

Ahm

Left({{Ad}},3)

* Örnekte ad alanı “Ahmet” olan bir değer içindi

Ahm

Sağ

Bir yazının sağından itibaren yazdığınız sayı kadar karakter verir.

Right([Yazı] , [Karakter sayısı)

Right(”Ahmet”,3)

Met

Right({{Ad}},3)

*  Örnekte ad alanı “Ahmet” olan bir değer içindi

Met

Substring

“Left” fonksiyonun tam tersi işlev verir soldan itibaren yazdığınız sayı kadar silme gerçekleştirir.

Substring([metin] , [n])

*n silinecek karakter sayısını temsil etmektedir

Substring(“ABCDEFG”,2)

CDEFG

Index Of

Sıfırdan başlayarak sayar ikinci değer bir olarak sayılır ve bir ile devam eder.

Indexof([Aranılan],[Aranan])

IndexOf(“ABCDEFG” , ”CDE”)

2

*Saymaya sfırdan başladığımız için üçüncü karakter 2 olarak değer alır

IndexOf(“ABCDEFG” , ”A”)

0

*İlk karakter 0 olarak değer alır

IndexOf(“ABCDEFG” , ”L”)

-1

*Eğer değer mevcut değil ise -1 sonucunu verir

Yer değiştirme

Bir dize belirleyip o dizeyi başka bir değerle değiştirmek için kullanılır

Replace([Aranılan],[Aranan],[Yer değiştirecek değer])

IndexOf(“ABCDEFG” , ”CD” , ”LM”)

ABLMEFG

Boşluk Silme

Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları siler.

Trim([metin])

Trim(”   Selamlar!   ”)

“Selamlar!”

Boşluk Silme Sol

Metnin başından itibaren olan boşlukları siler

Trimleft([Metin])

Trimleft(”   Selamlar!   ”)

“Selamlar!   ”

Boşluk Silme Sağ

Metnin sonundan itibaren olan boşlukları siler

Trimright([Metin])

Trimright(”   Selamlar!   ”)

“   Selamlar!”

Coalesce

Eklenen parametrelerden ilk boş olmayanı verir

Coalesce([Param 1],[Param 2],.....,[Param n])

Coalesce(,,1,”Mike”, ,)

1

Tarih & Zaman Fonksiyonları

İsim

İşlev

Nasıl kullanılır

Örnekler

Sonuç

Şimdi

Çalışma alanının saat dilimine bağlı olarak geçerli Tarih ve Saati verir.

Now()

-

 Şu Anki Tarih & Saat

Örneğin* 25.03.2024 12:20

Şimdi UTC

Geçerli tarih ve saati UTC cinsinden verir.

NowUTC()

*  Bu sadece alan türü metin ise çalışır tarih ise now() gibi davranır


-

Şu Anki Tarih & Saat

Örneğin* 25.03.2024 12:20

Bugün

Çalışma alanının saat dilimine bağlı olarak Bugünü verir.

 

Today()

-

 Şu Anki Tarih 

Örneğin* 25.03.2024


Bugün UTC

Geçerli tarihi UTC cinsinden verir.

TodayUTC()

*Bu sadece alan türü metin ise çalışır tarih ise today() gibi davranır

-

Şu Anki Tarih 

Örneğin* 25.03.2024


Ay

Verilen tarihin ayını verir.

Month([Tarih])

Month(“2012-12-31”)

12

Ay Adı

Verilen tarihten ayın adını belirler ve ay adını verir.

MonthName([Numara])

MonthName(12)

December

MonthName(Month(“2012-12-31”))

December

Kısaltılmış Ay Adı

Tarihin ayına göre ayın kısaltılmış adını verir

ShortMonthName([Numara])

ShortMonthName(12)

Dec

ShortMonthName(Month(“2012-12-31”))

Dec

Yıl

Verilen tarihten yılı belirler ve yılı numara olarak verir.

Year([Tarih])

Year(“2023-01-22”)

2023

Format

Verilen tarihin formatını değiştirmek için kullanılır

Format([Tarih],[Format])

Format(“2023-01-22”,”yyyy-MMM-dd”)

2023-Jan-22

Format(“2023-01-22” , ”yyyy.dd.m”)

2023.22.1

Tarih Oluştur

Yıl, ay ve günden bir tarih oluşturmanızı sağlar.

CreateDate([Yıl],[Ay],[Gün])

CreateDate(2023,8,23)

2023-08-23

Subtract Date

İki tarih arasındaki farkı verir.

SubtractDate([Tarih 2],[Tarih 1])

* Tarih 2 Tarih 1 den büyük olmalıdır aksi takdirde sonuç negatif olur

SubtractDate(“2023-08-23” , ”2023-08-18”)

5

Subtract Time

İki tarihin arasındaki saniye farkını verir

SubtractDate([Tarih 2],[Tarih 1])

*Tarih 2 Tarih 1 den büyük olmalıdır aksi takdirde sonuç negatif olur

SubtractDate(“2023-08-23 12:00” , ”2023-08-23  10:00”)

7200

SubtractDate(“2023-08-23 12:00” , ”2023-08-23  10:00”) / 3600

2

* Sonuç saniyye yerine saati almak için 3600 e bölünmüştür

Matematiksel Fonksiyonlar

İsim

Açıklama

Nasıl Kullanılır

Örnekler

Sonuç

Toplam

Verilen sayıların toplamını verir.

Sum([Sayı 1],[Sayı 2],....,[Sayı n])

Sum(3,4,5)

12

Ortalama

Verilen sayıların ortalamasını verir.

Avg([Sayı 1],[Sayı 2],....,[Sayı n])

Avg(3,4,5)

4

Maksimum

Verilen sayıların en büyüğünü verir.

Max([Sayı 1],[Sayı 2],....,[Sayı n])

Max(100,33,713)

713

Minimum

Verilen sayıların en küçüğünü verir.

Min([Sayı 1],[Sayı 2],....,[Sayı n])

Min(100,33,713)

33

Yuvarlama

Verilen sayıyı virgülden sonra olmasını istediğiniz sayıya yuvarlar.

Round([Sayı],[Ondalık noktasından sonra olmasını istediğiniz ondalık değer])

Round(3.12847)

3

Round(3.12847,2)

3.13

Round(3.12311,2)

3.12

Round(3.5)

4

Round(3.49)

3

Mantıksal Fonksiyonlar


İsim

Açıklama

Nasıl kullanılır

Örnekler

Sonuç

Eğer

Durumu hesaplar ve doğru ise ilk sonuç yanlış ise ikinci sonucu verir.

If([Argüman],[Eğer değer doğru ise],[Eğer değer yanlış ise])

If(5 < 7,”Tim”,”Mike”)

Tim

If({{Varsayım}} = 6,”Doğru”,”Tekrar Deneyin”)

* Buradaki varsayım değerimizi “3” var sayalım

Tekrar Deneyin

If({{Selling Price}} > {{Cost}} , ”Kâr”,”Zarar”)

* Diyelim ki Satış Fiyatı = 300 ve maliyet = 250

Profit

Boştur

Alan değer olarak boş ise “True” olarak sonuç verir. Eğer dolu ise “False” olarak sonuç verecektir.

IsBlank([Param])

IsBlank(”Merhaba”)

False

IsBlank()

* Hiç bir değer bulunmamaktadır

True

IsBlank(”    ”)

* Boş değer “True” olarak verililr

True

IsBlank({{Atanan}})

* Farzedelimki burada verilen alan boş

True

İşlemler

Matematiksel İşlemler


İşlem

Semboll

Örnek

Sonuç

Örnekler

Toplama

+

3 + 5

8

{{Maliyet}} + {{Taşıma Ücreti}}

Çıkarma

-

- 5

4

{{Fiyat}} - {{Maliyet}}

Çarpma

*

* 7

21

{{Adet}} * {{Fiyat}} 

Bölme

/

21 / 7

3

{{Toplam Fiyat}} / 2

Üslü

^

^ 2

9

{{Adet}} ^ 2

Modul (Mod)

%

% 4

1

{{Mesafe}} % 1000

İlişkisel İşlemler


İşlem

Sembol

Örnekler

Açıklama

Eşittir

=

{{Ad}} = “John Doe”

“Ad” alanının “John Doe” değeri ile eşleşip eşleşmediğini karşılaştırılacaktır.

{{Yaş}} = 13

“Yaş” alanının değerinin “13” olup olmadığını değerlendirir

Eşit değil

<>

{{Atanan}} <> “Arnold Stognam”

“Atanan” alanının “Arnold Stognam” değeri ile eşleşip eşleşmediğini karşılaştıracaktır. Eşit değil ise “True” değeri verir.

{{Durum}} <> #Bloke olmuş#

“Durum” alanında bloke olan değerleri “False” olarak verecektir.

Büyüktür

>

{{Bitiş Tarihi}} > Today()

Bu, "Bitiş Tarih" alanındaki tarihin bugünün tarihinden büyük olup olmadığını belirleyecektir.

Küçüktür

<

{{Boy}} < 170

“Boy” alanının 170 ten küçük olup olmadığını değerlendirecektir.

{{Kalan İzin Günü}} < {{Arz edilen İzin Günü}}

“Kalan İzin Günü” değerinin “Arz edilen İzin Günü” değerinden küçük olup olmadığını değerlendirecektir.

Büyük ya da eşittir

>=

{{Fiyat}} >= 3000

“Fiyat” alanının 3000’den büyük veya eşit olup olmadığını değerlendirecektir

{{Kütle}} >= 100

“Kütle” alanının 100’den büyük veya eşit olup olmadığını değerlendirecektir.

Küçük ya da eşittir

<=

{{Adet}} <= 5

“Adet” alanının 5’ten küçük veya eşit olup olmadığını değerlendirecektir.

{{Skor}} <= 50

“Puan” alanının değerinin 50'den küçük veya eşit olup olmadığını değerlendirecektir.

Mantıksal İşlemler


İşlem

Örnek

Açıklama

And

3>2 and 2>1  , Sonuç = doğru

{{Fiyat}} > 1000 and {{Maliyet}} < 800

Girilen iki işlem de doğru ise, sonuç doğru olur

Or

3< 2 or 4<5  , Sonuç = doğru

{{Fiyat}} < 1000  or  {{Maliyet}} >800

Girilen işlemlerden en az biri doğru ise, sonuç doğru olur

Alan Türüne Özel Durumlar

Durum

Açıklama

Örnek

Sonuç

Alan isimlerini metin olarak alma

Bir formül alanı oluşturun ve çıktı alanı türü olarak metni seçin, ardından formül oluşturucudaki dosya alanını alın.


Diyelim ki (Ocak Faturaları.xlsx) adında bir dosyam var ve bulunduğu {{Faturalar}} alanını formül alanında {{Faturalar}} olarak değer olarak eklediğimizi varsayalım.

Ocak Faturaları.xlsx

Dosya sayısını numara olarak alma

Bir formül alanı oluşturun ve çıktı alanı türü olarak metni seçin, ardından formül oluşturucudaki dosya alanını alın.

Diyelim ki {{Belgeler}} adında bir alanımız var ve içinde 7 tane dosya bulunmakta formül alanının içine {{Belgeler}} şeklinde girdiğimizi varsayalım.

7